Termeni și condiții

Termeni și condiții

1.Termeni generali și definiții

S.C. DATRIMEX GROUP S.R.L este persoana juridică de naționaliatate română, cu sediul social în Bucuresti, str. Preciziei, nr. 34, Corp J, Depozit J3, sector 6,, înregistrata la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/5767/2014 , C.I.F. 33164964, Tel: 0786194467, E-mail: info@homeclass.ro.

S.C. DATRIMEX GROUP S.R.L ,este numit în continuare Furnizor.

Clientul poate fi orice persoană fizică sau juridică care are acces liber la site și care poate completa rubrica special destinată pentru a lăsa un mesaj furnizorului de servicii.

Site-ul homeclass.ro nu este un site pentru revânzători.

Conținut toate informațiile de pe site care pot fi vizualizate prin intermediul unui echipament electronic; conținutul tuturor e-mail-urilor trimise de Client, către Furnizor și orice alt mijloc de comunicare disponibil.

Comanda este un document electronic definit ca modalitate de comunicare între Furnizor și Client utilizat pentru a exprima intenția de achiziționare de bunuri de pe site.

Contractul este contractul încheiat între Furnizor și Client.

Utilizarea site-ului de către vizitator presupune implicit acceptarea tacita și fără rezerve a acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care reies din acestea.

S.C. DATRIMEX GROUP S.R.L își rezervă dreptul de a aduce modificări și actualizări ale acestor termeni și condiții fără o notificare prealabilă și fără precizarea motivelor.

Termenii și condițiile de mai jos au valoare contractuala între S.C. DATRIMEX GROUP S.R.L numit în continuare Furnizor și Client/ Vizitator.

Se recomanda Clientului/ Vizitatorului citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

2. Securitatea datelor personale

Pentru a putea face posibila comunicarea între S.C. DATRIMEX GROUP S.R.L și Client/ Vizitator, de pe site-ul homeclass.ro, trebuie sa fi-ți de acord ca S.C. DATRIMEX GROUP S.R.L să colecteze și să prelucreze datele înscrise în formularul de comandă, conform Regulamentului (UE) 2016/679.

Datele personale furnizate către Furnizor vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site. Acestea vor fi utilizate pentru a comunica cu vizitatorul, pentru a răspunde promt întrebărilor acestuia, pentru a realiza statistici proprii, pentru informarea prin email sau alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare, eventualele promoții, buletinele informatice periodice, newsletter-e, etc.

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru a lua legătura cu furnizorul. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea de a lua legătura cu dumneavoastră și de a vă furniza informațiile solicitate.

Informațiile primite de la client sau vizitator, nu vor fi puse la dispoziția nici unei persoane fizice, juridice, instituții, etc., decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățiile în drept.

Respectam și garantăm confidențialitatea datelor oferite de bunăvoie de către client sau vizitator.

S.C. DATRIMEX GROUP S.R.L garantează faptul că va respecta drepturile conferite de Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul companiei noastre adresa sa de email poate solicita ștergerea datelor personale din baza noastră de date printr-o cerere în scris trimisa companiei noastre.

Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt prelucrate în conformitate cu reglementările Regulamentului (U.E.) 2016/679. Vă rugam sa rețineți faptul că ne puteți cere în orice moment să vă ștergem contul de pe site-ul nostru, trimițându-ne un mail la adresa: info@homeclass.ro

Folosim Google Analytics și Facebook Insights pentru a analiza modul de utilizare a acestui website. Google Analytics generează informații statistice și nu numai, despre utilizarea site-ului prin intermediul cookie-urilor stocate. Informațiile generate din fișierele cookie sunt folosite pentru crearea rapoartelor de utilizarea ale site-ului nostru sau pentru a individualiza anunțurile pe care vi le afișăm, pentru a va oferi informații mai relevante. Google și Facebook stochează aceste informații.

Vă invităm să consultați politica de confidențialitate Google LLC (Mountain View, California – USA) aici: www.google.com/privacypolicy.html și Facebook INC (Menlo Park, California – USA) aici www.facebook.com/privacy.

Pentru orice întrebări legate de această Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la info@homeclass.ro

3. Drepturi de autor

Întregul conținut al site-ului – imagini , fotografii, texte, grafice , simboluri, elemente de grafica web, scripturi, programe și alte date este proprietatea Furnizorului și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuala și industriala. Folosirea, preluarea, copierea sau modificarea fără acordul Furnizorului a oricăror elemente enumerate mai sus, chiar dacă aceste elemente poartă marcaje de protecție, atrage după sine consecințele prevazute de legislația în vigoare. Pentru a ne sesiza orice încălcare privind legea pentru protecția drepturilor de autor, ne puteți contacta la adresa de e-mail: info@homeclass.ro

Accesul liber la site și la conținutul site-ului și utilizarea lor sunt permise doar pentru uz personal, fără scop direct ori indirect comercial. Copierea, stocarea, modificarea ori transferarea cu orice titlu, în parte ori întreg al site-ului și/sau al conținutului nu sunt permise fără acordul explicit, scris, al Furnizorului și sunt sancționate potrivit legislației în vigoare.

4. Daune de transport

În cazul în care, la livrare, Clientul constată vicii evidente la ambalaj sau la marfă, acesta trebuie să comunice acest lucru către , la scurt timp după primirea mărfii.

La primirea mărfii, Clientul trebuie să primească o confirmare în scris din partea celui care a livrat pachetul pentru daunele de transport evidente, vizibile. Prin aceasta, nu se limitează drepturile și obligațiile legale ale Clientului.

5. Dreptul de retur

Conform O.U.G. nr. 34/2014, pentru persoanele fizice ce achiziționează produse din site-uri, folosind tehnicile de comunicare la distanta:

Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanta, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului sau în cazul prestărilor de servicii de la încheierea contractului. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor.”

Clientului ii revine responsabilitatea de a se asigura ca produsele la care a făcut referire vor fi returnate în maximum 14 zile de la data notificării.

Returnarea contravalorii produsului poate fi amânată în cazul în care S.C. DATRIMEX GROUP S.R.L nu a primit produsul returnat și nici o dovada ca acesta a fost expediat (oricare dintre cele doua variante intervine prima) în maximum 14 zile din momentul notificării S.C. DATRIMEX GROUP S.R.L cu privire la decizia dumneavoastră de a va retrage din contract.

Cheltuielile de returnare vor fi suportate de către Client.

6. Garantia produselor

Condițiile de garanție sunt în conformitate cu Directiva 1999/44/CE. Produsele Furnizorului sunt garantate pentru o perioada de 24 luni de la data livrării.

La solicitarea garanției este necesară prezentarea/expedierea produsului defect, împreuna cu accesoriile aferente la sediul Furnizorului, în ambalaj original, precum și o copie a facturii fiscale care atesta cumpărarea lor. În cazul nerespectării acestor prevederi, produsele pot fi returnate solicitantului fără a i se soluționa garanția.

Cheltuielile de transport aferente trimiterii produsului defect vor fi suportate integral de către Furnizor (pentru produsele ce se încadrează în garanția producătorului).

Pentru păstrarea caracteristicilor calitative ale produselor, trebuie sa respectați recomandările de întreținere conform simbolurilor de pe eticheta produsului. Orice încălcare a acestora duce la anularea garanției.

Garanția mai sus menționată nu se aplica în cazul defectelor imputabile Clientului, cum ar fi:

  • defecte provocate de Client ca urmare a produselor în alte scopuri decât cele pentru care au fost fabricate/ vândute.

  • manipularea și exploatarea neglijentă a produselor, sau atunci când produsele au intrat în contact cu substanțe a căror folosire nu este necesara în procesul de folosire/montare.

  • intervenții asupra produselor indiferent de natura lor făcute fără acceptul scris al Furnizorului.

  • defecte din cauza transportului aflat în sarcina Clientului, manevrarea sau depozitarea în condiții improprii de către Client.

  • furnizorul este de asemenea exonerat de obligația acordării de garanție în cazul în care se constata ca beneficiarul reparației efectuate de Client a utilizat produsul în mod necorespunzător destinației sale.

7. Forta majora

Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, conform prevederilor Codul civil (art.1351 N.C.C.). Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil iar cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să raspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în termen de 15 (cincisprezece) zile de la apariţie. Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie sau de un alt organism abilitat de legea română. Partea care a invocat forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea acestei cauze în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.

8. Litigii

Orice conflict apărut între Client și Furnizor va fi rezolvat pe cale amiabila prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil, competența revine instanțelor de judecată romane, instanța judecătorească pe a cărei raza teritoriala se află sediul S.C. DATRIMEX GROUP S.R.L.

9. Dispozitii finale

Furnizorul își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări asupra Site-ului, structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta Site-ul, fără a fi necesara vreo modificare prealabila a vizitatorului sau a clientului.

Furnizorul nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe Site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări sau setări care nu sunt făcute de administratorul Site-ului.